Décès de Dick Fosbury

14 positifs / 0 négatif
JackOlanternRorzoobRoro51athanarEnuzMobsterwoodywoodCalvinHarrisTontonEdAtmozlemaurinoisjoshHassanCehef
Poster un commentaire
Roro51
Roro51
2 mois
Enuz
Enuz
2 mois

@Roro51: il est donc mort si jeune...

Roro51
Roro51
2 mois

@enuz 6 jours ..... Et 76 ans