Tourterelles Turques

17 positifs / 0 négatif
SchlorenPoutineSentenVineFallalisTheMaskRorzoobNivniawoodywoodAmokjoshHopplos
Poster un commentaire
Jamesdines
Jamesdines
7 mois

Paul !! Une Tourtel.

baUer
baUer
7 mois

fake, elles n'ont pas de moustaches

boulbi
boulbi
7 mois

"Rou rouuuuu chivouplai rouuuuu malade pas travail rourouuuu, enfant morts ..."

Senten
Senten
7 mois

@boulbi non tu te trompes, c'est plutôt "rou rouuuu salade tomate oignon chef"